6,000 تومان

شناسه محصول: 391929 دسته:

توضیحات

 

 

کلیدی ترین نقشه ها در برق صنعتی و اتوماسیون

 

 مخاطب:دانش آموزان،دانشجویان،مراکز تعمیراتی

              کلاسهای آموزشی

کلیدی ترین نقشه ها در برق صنعتی و اتوماسیون

 

می خواهم این کتاب را خریداری کنم.

  خرید آنلاین کتاب

  قیمت : ۶۰۰۰ تومان

خرید نقدی به صورت آنلاین 
خرید پستی و پرداخت وجه پس از دریافت کتاب

خرید آنلاین کتاب برق الکترونیک

فهرست مطالب

سمبل های استاندارد اولیه

سمبل های استاندارد اولیه

سمبل های استاندارد اولیه

علامت گذاری استاندارد   NEMA  و IEC  و دیاگرام شماتیک

جدول کنترل و اتصال قدرت

ترمینولوژی

چند مثال از مدار فرمان

فرمان دو سیمه و سه سیمه

چند مثال از مدار فرمان

فرمان سه سیمه

چند مثال از مدار فرمان فرمان سه سیمه

چند مثال از مدار فرمان

فرمان سه سیمه

چند مثال از مدار فرمان

بای پاس کردن قطع کننده های گرمایی حین راه اندازی موتور

چند مثال از مدار فرمان

حفاظت اضافه جریان در کنترل سه سیمه

کلید ها و راه انداز های دستی موتورهای AC

کلید ها و راه اندازهایدستی موتور های ac

راه اندازهای دستی موتور دو سرعته و حفاظت موتور بر اساس استاندارد iec

کلاس ۲۵۱۲ و ۲۵۲۰ و GV3/GV1   تله مکانیک

کلید های غلطکی

کلاس ۲۶۰۱

راه انداز های موتور DC  با سرعت ثابت و متغیر

کلاس ۷۱۳۵ و ۷۱۳۶

معکوس کننده راه انداز های موتور ولتاژ متوسط کنتاکتور های دارای اینترلاک مکانیکی

کلاس ۸۱۹۶ و ۸۱۹۸

کنترل کننده های موتور ولتاژ متوسط

کلاس ۸۱۹۸

کنترل کننده های موتور ولتاژ متوسط

کلاس ۸۱۹۸

کنترل کننده های موتور ولتاز متوسط

کلاس ۸۱۹۸

کنترل کننده های موتور ولتاز متوسط

کلاس۸۱۹۸

کنترل کننده های موتور ولتاژ متوسط

کلاس ۸۱۹۸

کنترل کننده های موتور ولتاز متوسط

کلاس ۸۱۹۸

کنترل کننده های موتور ولتاژ متوسط

کلاس ۸۱۹۸

رله های حفاظتی حالت جامد

کلاس ۸۴۳۰

رله های حفاظتی حالت جامد

کلاس ۸۴۳۰

رله های همه منظوره

کلاس ۸۵۰۱

رله های کنترل استاندارد NEMA

کلاس ۸۵۰۱ و ۹۹۹۹

رله های همه منظوره و رله های حسگر

کلاس ۸۵۰۱  و تله مکانیک  RM 2  LG1/LA1

رله های IEC

 رله های کنترلی IECD- LINE

 رله های IEC

کلاس ۸۵۰۱

کنتاکتور های نوع P  و رله های حفاظتی نوع T

 کلاس ۸۵۰۲ و ۹۰۶۵

کنتاکتور های نوع P  و رله های حفاظتی نوع T

کلاس ۸۵۰۲ و ۹۰۶۵

معکوس کننده کنتاکتور های نوع P  و رله های حفاظتی نوع T

کلاس ۸۵۰۲ و ۸۷۰۲ و ۹۰۶۵

کنتاکتور های مغناطیسی جریان متناوب

کلاس ۸۵۰۲

کنتاکتورهای مغناطیسی جریان متناوب

کلاس ۸۵۰۲

کنتاکتور های مغناطیسی جریان متناوب

کلاس ۸۵۰۲

کنتاکتور های مغناطیسی جریان متناوب

کلاس ۸۵۰۲

کنتاکتورهای مغناطیسی جریان متناوب

کلاس ۸۵۰۲

کنتاکتور هایiec

کنتاکتور و بلوک کنتاکت های کمی IEC

کنتاکتور های IEC

کنتاکتور و بلوک کنتاکت های کمی IEC

راه انداز های مغناطیسی جریان متناوب نوع  S

کلاس ۸۵۳۶

راه انداز های مغناطیسی جریان متناوب نوع  S

کلاس ۸۵۳۶

راه انداز های مغناطیسی جریان متناوب نوع  S

کلاس ۸۵۳۶

راه اندازهای مغناطیسی جریان متناوب نوع s

کلاس ۸۵۳۶

راه اندازهای مغناطیسی جریان متناوب نوع s

کلاس ۸۵۳۶

راه انداز های مغناطیسی جریان متناوب نوع  s

کلاس ۸۵۳۶

راه انداز های مغناطیسی جریان متناوب نوع  s

کلاس ۸۵۳۶

راه انداز های مغناطیسی جریان متناوب نوع s

 کلاس ۸۵۳۶

راه انداز های مجتمع با حفاظت داخلی

NTEGRAL  ۱۸

راه انداز های مجتمع با حفاظت داخلی

NTEGRAL18

راه انداز های مجتمع با حفاظت داخلی

 NTEGRAL32و ۶۳

راه انداز های مجتمع با حفاظت داخلی

NTEGRAL32و۶۳

راه انداز های مجتمع با حفاظت داخلی

مدار قدرت

راه اندازهای مجتمع با حفاظت داخلی

مدار قدرت

راه اندازهای مغناطیسی متناوب ترکیبی نوع  S

کلاس ۸۵۳۸ و ۸۵۳۹

راه انداز های مغناطیسی متناوب ترکیبی نوع  S

کلاس ۸۵۳۸ و ۸۵۳۹

کنترلر کاهنده ولتاژ

کلاس ۸۶۰۶

کنترلر کاهنده ولتاژ

کلاس ۸۶۰۶

کنترلر کاهنده ولتاژ

کلاس ۸۶۳۰

کنترلر کاهنده ولتاژ

کلاس ۸۶۳۰

کنترلر کاهنده ولتاز

۸۶۴۰

کنترلر کاهنده

کلاس ۸۶۴۷

کنترلر کاهنده

کلاس ۸۶۵۱

راه انداز های کاهنده ولتاژ حالت جامد

کلاس ۸۶۶۰

راه انداز های کاهنده ولتاژ حالت جامد

کلاس ۸۶۶۰

راه انداز های کاهنده ولتاژ حالت جامد

کلاس ۸۶۶۰

راه انداز های کاهنده ولتاژحالت جامد

کلاس ۸۶۶۰

راه انداز های معکوس کننده مغناطیسی متناوب نوع S

کلاس ۸۷۳۶

راه انداز معکوس کننده مغناطیسی متناوب نوع  S

 کلاس ۸۷۳۶

راه انداز معکوس کننده متناوب نوع  S

کلاس ۸۸۱۰

را ه انداز معکوس کننده متناوب نوع  S

کلاس ۸۸۱۰

راه انداز مغناطیسی دو سرعته

کلاس ۸۸۱۰

راه انداز های مغناطیسی دو سرعته و اتصالات موتور های چند دور

کلاس ۸۸۱۰

اتصالات موتور های چند دور

سه فاز

کنترل کننده روشنایی برنامه پذیر

کلاس ۸۸۶۵

کنتاکتور های مدارات روشنایی متناوب

کلاس ۸۹۰۳

کنتاکتور های روشنایی متناوب

کلاس ۸۹۰۳ مدارات کنترل

ترمز های الکترونیکی موتور و کنتاکتور های روشنایی متناوب

کلاس ۸۹۰۳ و ۸۹۲۲

ترمز موتور ، کنترل کننده های دوبل موتور و فرستنده و گیرنده های فیبر نوری

کلاس ۸۹۲۲ و ۸۹۴۱ و ۹۰۰۵

سنسور های القایی و نوری

کلاس ۹۰۰۶

سنسور های القایی

 Xs,xsc,xsf,xsd

سنسور های خازنی و القایی

 Xs,xta

سنسور های مجاورتی آهنربایی و سنسور های نوری

SG,ST,XUB

سنسور های فتو الکتریک

XUM,XUJ,XUL,XUG,XUH

سنسور های نوری و پرده های نوری

XUE,XUR,XUD,XUG,XUES

سنسور های فتو الکترونیک XUV

XUV

 لیمیت سوییچ ها

کلاس ۹۰۰۷

لیمیت سوییچ ها

کلاس ۹۰۰۷

لیمیت سوییچ  و  اینتر لاک های حفاظتی

MS,XCK

سوییچ ها و مبدل های فشار

کلاس ۹۰۱۲و ۹۰۱۳و ۹۰۲۲و ۹۰۲۵

سنسور های سطح و مولد های الکتریکی

کلاس ۹۰۳۹و۹۰۳۴

رله های زمانی بادی

 کلاس ۹۰۵۰

رله های زمانی بادی و رله های زمانی الکترونیکی صنعتی

کلاس ۹۰۵۰

تایمر ها

کلاس ۹۰۵۰

کلید های مخصوص ترانسفر ماتور

کلاس ۹۰۷۰

راهنمای انتخاب تابلو و محفظه

جدول انتخاب لوله و میزان  جریان مجاز هادی ها

جدول انتخاب لوله و میزان جریان مجاز هادی ها

اطلاعات سیم کشی فرمول های الکتریکی فرمول های الکتریکی

فهرست جداول

جدول ۱: سمبل های استاندارد اولیه

جدول ۲: نحوه علامت گذاری ترمینال ها در استاندارد NEMA و  IEC

 جدول ۳: نحوه علامت گذاری ترسیم دیاگرام فرمان در استاندارد  NEMA  و  IEC

 جدول ۴ : اتصالات قدرت و فرمان برای راه انداز های موتور ۶۰۰ ولت و یا کمتر

جدول ۵ : اتصالات مربوط به موتور

جدول ۶ : محفظه های مخصوص مناطق عاری از خطر

جدول ۷ : محفظه و تابلو های مخصوص مناطق پر خطر

جدول ۸ : جریان مجاز هادی بر پایه استاندارد  NEC  جدول ۱۶-۳۱۰

جدول ۹ : ضرایب تصحیح جریان

جدول ۱۰ : ضرایب تنظیم

جدول ۱۱ : نرخ جریان برای فیدرهای ۲۴۰/۱۲۰ ولت سه  سیمه تک فاز ویژه مناطق مسکونی

جدول ۱۲ : اطلاعات متریک سیم کشی و AWG

جدول ۱۳: فرمول های الکتریکی برای آمپر ، اسب بخار ، کیلو وات و KVA

 جدول ۱۴ : نرخ سه فاز ، تک فاز ، تک سرعته ، کنترلر های مغناطیسی تمام ولتاژ به منظور انجام NONJOGGING,NON PLUGGING

جدول ۱۵ : نرخ کنترلر های تک فاز ، تک سرعته ، مغناطیسی به منظور استپ کردن ، معکوس کردن و JOGGINGDUTY

جدول ۱۶ : تبدیلات قدرت

خرید آنلاین کتاب برق الکترونیک

توضیحات تکمیلی

وزن 172 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کلیدی ترین نقشه ها در برق صنعتی و اتوماسیون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *