نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی

نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی

9,400

شناسه محصول: 391934 دسته:

Product Description

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 مخاطب:دانش آموزان،دانشجویان،مراکز تعمیراتی

              کلاسهای آموزشی

 

می خواهم این کتاب را خریداری کنم.

  خرید آنلاین کتاب

  قیمت : 9400 تومان

خرید نقدی به صورت آنلاین 
خرید پستی و پرداخت وجه پس از دریافت کتاب

خرید آنلاین کتاب برق الکترونیک

 
هدف اصلی از ارائه این کتاب آشنایی با اصول تهیه نقشه های استاندارد تواناییعیب یابی در مدارات الکتریکی بر اساس نقشه و فراگیری سمبول های الکتریکی بر اساس استاندارد iec
میباشد. در این کتاب ابتدا به بررسی انواع نقشه های الکتریکی پرداخنه و کاربرد هر یک از آنها شرح داده میشود . سپس استاندارد iecرا تحلیل کرده و با این استاندارد جهانی بیشتر آشنا میشویم.
آشنایی با نقشه های الکتریکی ساختمان اعم از نقشه مدارات روشنایی نقشه پریزها گام بعدی میباشد . در ادامه به بررسی نقشه های برق صنعتی و آشنایی با سنسورهای رایج در صنعت و کاربردهای آنها پرداخته میشود .
بررسی نقشه مدارهای فرمان نقشه رله های حفاظتی  نقشه مدارهای سنکرونیزاسیون و نقشه های متداول از شبکه برق وزارت نیرو از اهداف دیگر این کتاب میباشد .
در پایان نیز به معرفی یک بسته نرم افزاری در رابطه با طراحی نقشه های الکتریکی پرداخته و با آموزش این نرم افزار به انجام چند تمرین با آن میپردازیم .
فهرست مطالب
فصل 1
انواع نقشه های الکتریکی و کاربرد هر یک از آنها
1-1  مقدمه
1-2  شمای فنی
1-3  شمای حقیقی
1-4  علائم الکتریکی
فصل 2
شناخت سمبولهای الکتریکی بر اساس استاندارد IEC
2-1 مقدمه
2-1-1 اولین کمیته های فنی
2-2 واحدهای الکتریکی
2-3 فناوریهای جدید
2-4 تاریخچه IEC
2-5 فراگیری سمبولهای الکتریکی بر اساس استاندارد IEC
فصل 3
اصول کد گذاری روی سمبولهاو علائم الکتریکی بر اساس استاندارد IEC
3-1 مقدمه
فصل 4
نقشه های الکتریکی ساختمانی
4-1 نقشه مدارات روشنایی
4-1-1 مقدمه
4-1-2 کلید یک پل و دو پل
4-1-3 دو شاخه
4-1-4 فیوز
4-1-5 لامپ ها
4-1-6 سر پیچ
4-2 نقشه پریز ها
4-2-1 پریز
4-2-2 تقسیم بندی پریز ها
4-2-3 شمای فنی و حقیقی پریز
4-2-4 نقشه الکتریکی پریزهای اتاق
4-2-5 سیم کشی کلید دوپل با دو لامپ و دو پریز
4-2-6 مقررات ملی ساختمان (مبحث 13)
4-3 نقشه پریز های تلفن و تلویزیون
4-3-1 پریز تلفن
4-3-2 پریز تلویزیون
فصل 5
نقشه های برق صنعتی
5-1 تاریخچه نقشه کشی صنعتی
5-2 نقشه کشی صنعتی و جایگاه آن در صنعت
5-3 نقشه استاندارد راه اندازی یک الکترو موتور
5-4 سنسور وکاربرد آن در صنعت

خرید آنلاین کتاب برق الکترونیک

فصل 6
نقشه مدارهای فرمان کلید های قدرت 63
6-1 آشنایی با مدار فرمان و اجزا آن
6-1-1 کنتاکتور
6-1-2 ساختمان کنتاکتور
6-1-3 مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی
6-1-4 انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها
6-2 مقادیر نامی کنتاکتور
6-2-1 انواع کنتاکتور
6-2-2 جریانها
6-2-3 ولتاژها
6-2-4 شستی استاپ استارت و سلکتور سوییچ های فرمان
6-2-5 رله اضافه بار (حرارتی یا بی متال)
6-2-6 رله مغناطیسی
6-2-7 لامپ های سیگنال
6-2-8 کلید های محدود کننده
6-2-9 انواع لیمیت سوییچ ساده
6-2-10 کلید تابع فشار (کلید های گازی)
11-2-6 کلید ها و انواع کلید های قدرت
6-2-12 سکسیونرها: لین نوع کلید خود به دو قسمت تقسیم میشود.
6-2-13 کلید قدرت یا دژنکتور
6-2-14 مقدار ضریب افزایش فاز سالم (  FIRSTPOLETOCLEARFACTOR)
6-2-15 مشخصات فنی و منحنی های قطع کلیدهای هوایی
6-2-16 مثالهایی از نقشه های مدارات مختلف
فصل 7
نقشه رله های حفاظتی
7-1 مقدمه
7-2 شناخت رله های حفاظتی
7-3 خطا در سیستم های الکتریکی(FAULT)
7-4 برسی ساختمان رله ها
7-5 رله های ساده مغناطیسی
7-6 رله های اندوکسیونی
7-7 مقایسه رله های استاتیک و الکترو مغناطیسی
7-8 حفاظت فیدرهای پارلل
7-9 حفاظت شبکه های رینگ
7-10موارد استعمال سکسیونر
7-10-1 انواع سکسیونر
7-11 بریکر یا کلید قدرت
7-12 کلید های تمام روغنی
7-13 دژنکتورهای نیمه روغنی OIL MINIMOM
7-14 کلید خلاء
فصل 8
نقشه مدارهای سنکرونیزاسیون
8-1 سنکرونیزاسیون و شرایط آن
8-2 سنکرونسکپ
8-3 سنکرونسکپ با سایه گردان
8-4 (کنترل اتصال صحیح فازها) ترتیب صحیح فازها
8-5 مضرات وجود اختلاف فاز در ولتاژ در زمان پارالل کردن ژنراتور
8-6 مضرات وجود اختلاف پتانسیل در زمان پارا لل کردن ژنراتور
8-7 نکات مهم در زمان بهره برداری از ژنراتورها
فصل 9
نقشه های متداول از شبکه برق استاندارد
9-1 تعریف پست
9-1-1 پست های فشار قوی
9-1-2 اجزای اصلی یک پست
9-1-3 علائم شناسایی دستگاه ها
9-1-4 کد گذاری سطح ولتاز
9-1-5 سطح ولتاز بر اساس رنگ
9-1-6 کد گذاری ایستگاه ها
9-1-7 کد گذاری کلید های فشار قوی
9-1-8 نوع و شماره تجهیزات
9-1-9 کد گذاری ترانسفور ماتور های قدرت
9-1-11 کد گذاری ترانس های جریان
9-1-12 کد گذاری ترانس های ولتاز
9-1-13 کد گذاری ترانس های مصرف داخلی
9-1-14 کد گذاری ترانس های زمین
9-1-15 کد گذاری خازن ها
9-1-16 کد گذاری راکتورها
9-1-17 شمای کلی پستهای شبکه جنوب خراسان
9-2 نقشه پستهای فشار قوی و متوسط
9-3 نقشه خطوط الکتریکی فشار قوی
9-3-1 انواع پست های فشار قوی
9-3-2 پستهای بالا برنده واتاژ STEP UP SUBSTATION
9-3-3 پستهای توزیع (کاهنده ولتاژ) DISTRIBUTION SUBSTATION
9-3-4 پست های کلیدی SWITCHING SUBSTATION
9-3-5 ساختار پست های فشار قوی
9-4 نقشه های نیروگاهی
9-4-1 نیروگاه
9-4-2 نیروگاه هسته ای
9-4-3 انواع راکتور :
9-4-4 تغذیه از ترمینال ژنراتور
9-4-5 توزیع برق مصرف داخلی
9-4-6 تاسیسات جریان دائم و شین اضطراری
9-4-7 مدار سنکرونیزان در نیروگاه
فصل 10
استفاده از بسته های نرم افزاری در طراحی نقشه های الکتریکی و انجام چند تمرین
10-1 مقدمه
10-2 تنظیم محیط کاری مناسب
10-3 ایجاد یک پروژه
10-3 ایجاد پروژه جدید با استفاده از PROJECTWIZARD
10-4 در برگه PROJECT
10-5 الگوی پروژه (TEMPLATE)
10-6 ایجاد یک صفحه در پروژه
10-7 ویرایش ویژه گیهای یک صفحه
10-8 باز و بسته کردن یک پروژه
10-9 ورق زدن یک پروژه
10-10 روشنو خاموش کردن نمایش GRID
10-11 SNAPTO GRID  ایجاد گیره نسبت به نقاط GRID
10-12 استفاده از ZOOM های مختلف
10-13 تعیین محل نشانگر موس با استفاده از صفحه کلید
10-14 وارد کردن سمبلهای اتصال زاویه ای
10-15 وارد کردن نقاط اتصال پتانسیلی
10-16 استفاده از سمبل اتصال گره(T-NODE)
10-17 استفاده از عناصر گرافیکی
10-18 وارد کردن سمبلها و تجهیزات عمومی
10-19 وارد کردن نرمینال ها و رشته های ترمینال 🙁TERMINALS @TERMINALSTRIP)
10-20 رسم خطوط معرف کابل
10-21 در کار برگ : CABLE
10-22 آدرس دهی بین سیمها و اتصالات بین صفحات (INTRUPTION POINTS)
10-23 ارجاع اجزای المانهابه هم(cross-reference)
10-24 انواع cross-reference  موجود در eplan
10-24-1  device cross-reference
10-24-2 pair cross-reference
10-24-3 intruptionpoints-cross-referece
10-24-4 plc     cross- reference
10-25 عمل cross-reference  به لیست : device tag
10-26 ایجاد cross-reference  بین تجهیزات و ویژهگیهای آنها
10-28 تهیه گزارش
10-29 ایجاد و استفاده از ماکروها
10-30 ایجاد ماکروی پنجره
10-31 استفاده از ماکروی پنجره
10-32 ایجاد ماکروی صفحه (page macro)
10-33 استفاده از ماکروی صفحه
10-34 جستجو و جایگزینی در   eplan
10-35 تعیین موارد جستجو
10-36 پیدا کردن اطلاعات مختلف
10-37 جایگزین کردن متن آیتم پیدا شده با متن دلخواه :((  replacement))
10-47 طراحی و ایجاد سمبل
10-48 ایجاد یک کتاب خانه سمبل
10-49 ویرایش کتابخانه های سمبل
10-50 کپی کردن یک کتابخانه سمبل
10-51 بستن یک کتابخانه سمبل
10-52 ارسال کردن کتابخانه سمبل ها به خارج از :(( exportingsymbol library  e PLAN  ))
10-53 وارد کردن یک کتابخانه سمبل از خارج از  e PLAN(( IMPORTINGSYMBOL LIBRARY))
10-54 ارسال کردن سمبلها به خارج از(EXPORTING) : e PLANSYMBOL
10-55 وارد کردن یک سمبل به داخل (e PLAN) IMPORTING
10-56 کپی کردن یک سمبل
10-57 ایجاد یک سمبل جدید :
10-58 ویرایش سمبل
10-59 پاک کردن سمبل
10-60 مقیاس بندی کردن یک سمبل
10-61 ویرایش نقاط اتصال یک سمبل
10-62 ویرایش و تنظیم نمایش اطلاعات یک سمبل
10-63 چک کردن سمبل
10-64 مدیریت قطعات و تجهیزات در  Eplan
10-64-1 ایجاد یک پایگاه داده برای ذخیره اطلاعات مربوط بخ تجهیزات و قطعات
10-65 باز کردن یک پایگاه اطلاعات
10-66 ایجاد یک قطعه یا اطلاعات جدید part management
10-67 یک مثال کاربردی:
10-68 ویرایش قطعات موجود در pant management
10-69 کپی اطلاعات موجود در کاربرگهای technicaldataو functiontemplate
10-70 ارسال اطلاعات از پایگاه داده های  موجود در (part ) exporting management
10-71 ارسال اطلاعات یک زیر گروه به صورت کلی
10-72 ارسال اطلاعات یک قطعه خاص
10-73 وارد کردن یک قطعه و یا یک گروه از قطعات به داخل پایگاه داده ها (importing)
10-74 ایجاد ویرایش فرمها و فریمها
10-75 ساختار فرم و فریمها
10-76 عناصر جایگزین در فرمها و فریمها
10-77 ایجاد یک فرم
10-78 ویرایش فرمها
10-78-1 ویرایش اجزای ایستا
10-78-2 وارد کردن عناصر جایگزین
10-78-3 افزودن متون خاص
10-79 کپی کردن یک فرم
10-80 چک کردن یک فرم
10-81 ایجاد فریم در e PLAN
10-82 ویرایش  فریمها  Eplan
10-83 کپی کردن یک فریم
10-84 نعیین ستون و سطر و طریقه عدد گذاری آنها در فریمها
10-85 تعیین ستون و سطر دلخواه برای یک فریم
10-86 افزودن متون نمایشگر اعداد سطر ها و ستون ها در فریم
10-87 پیکر بندی نمایش عناصر جایگزین و متون خاص
10-87-1 پنهان کردن متون جایگزین
10-87-2 نمایش متن ویژهگیها به صورت عدد
10-88 نمایش تقسیم بندی سطر ها و ستون ها
10-89 باز کردن یک فرم یا فریم
10-90 تبادل اطلاعات بین eplan  وauto cad
10-91 ( export ) خارج کردن صفحات eplan  به فایل های dxf  یا dwg
10-92 import ( وارد کردن) فایل های acad  به داخل eplan
10-93 وارد کردن صفحات فایل های dxf  یا  dwgبه داخل ویرایشگر گرافیکی از طریق inserting
10-94 export  کردن صفحات eplan  در قالب تصویر
10-95 تبدیل صفحات یک پروژه به فلیل pdf
10-96 اعمال تنظیمات تبدیل صفحات eplan به pdf
10-97 مدیریت پیغامها در eplan
10-98 پیغامهای ایجاد شده از طریق اجرای برنامه بازرسی (check run )
10-99 بازرسی یک پروژه
10-100 انواع بازرسی های یک پروژه در eplan
 10-101 پیکر بندی بازرسیهای یک پروژه
10-102 بازرسیهای اطلاعات موجود در یک پروژه
10-103 بازرسی offline
10-104 بازرسی on line
10-105 مشاهده ویرایش پیغامها
10-106 فیلتر کردن
10-107 ویرایش پیغامها

خرید آنلاین کتاب برق الکترونیک

 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Additional Information

وزن 466 kg

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.