آموزش تست قطعات الکترونیک با اهمتر ( مولتی متر ) قسمت دوم

آموزش تست قطعات الکترونیک با اهمتر ( مولتی متر ) قسمت دوم
    تست ترسيتور و ترياک چون بعضي از تريستورها و ترياکها براي تحريک گيت جريان زيادي را لازم دارند بنابراين هميشه با اهمتر نمي توان همه تريستورها و تراياکها را تست نمو...
بیشتر بخوانید

آموزش تست قطعات الکترونیک با اهمتر ( مولتی متر ) قسمت اول

آموزش تست قطعات الکترونیک با اهمتر ( مولتی متر ) قسمت اول
  تست قطعات خارج مدار با اهمتر   ۱-تست فیوز دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر یک است به دو سر فیوز زده،اگر عقربه روی صفر ایستاد فیوز سالم است. ۲-تست کلید از هر سه پایه...
بیشتر بخوانید

درک عمیق مفهوم مبنای اعداد و کاربرد آن در مدارات دیجیتال

درک عمیق مفهوم مبنای اعداد و کاربرد آن در مدارات دیجیتال
   سیستم اعداد هگزادسیمال برای درک نحوه کارکرد کامپیوتر ها بایستی سیستم اعداد و سیستم کد گذاری مورد استفاده آنها برای ذخیره داده ها و برقراری ارتباط با دیگر کامپیوتر...
بیشتر بخوانید