آموزش تست قطعات الکترونیک با اهمتر ( مولتی متر ) قسمت دوم

آموزش تست قطعات الکترونیک با اهمتر ( مولتی متر ) قسمت دوم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

 

عیب-یابی-مدارهای-الکترونیکی

تست ترسيتور و ترياک

چون بعضي از تريستورها و ترياکها براي تحريک گيت جريان زيادي را لازم دارند بنابراين هميشه با اهمتر نمي توان همه تريستورها و تراياکها را تست نمود و به روش زير بهتر است:

يک باطري 9 ولتي انتخاب نموده،ولتاژ مثبت را به آند زده و ولتاژ منفي را به يک لامپ کوچک 3 ولتي داده و سر ديگر لامپ را به کاتد وصل نماييد،در اينحالت بايد لامپ خاموش باشد. سپس پايه گيت را به کمک سيمي يک لحظه به آند وصل مي کنيم،لامپ بايد روشن شود،اگر گيت منفي باشد گيت را به کاتد وصل مي کنيم.

سپس سيمي که گيت را به آند اتصال داده جدا مي کنيم که لامپ همچنان بايد روشن بماند.

نکته : در تريستورها و تراياکهايي که گيت آنها نياز به جريان کمي براي تحريک دارد،فيش قرمز را به کاتد و سياه را به آند زده،عقربه اهمتر که روي رنج ضربدر يک است نبايد حرکتي کند سپس آند را به گيت اتصال داده و بر مي داريم عقربه بايد اهم نشان دهد و همانجا بماند که در اينصورت سالم است.

 تست آي سي 

تست آي سي با اهمتر “دقيقا” تست نمي شود،ولي چند روش تجربي وجود دارد،يک روش اين است که آن پايه از آي سي که بيشترين ولتاژ به آن مي رسد (پايه تغذيه) به آن پايه از آي سي که به شاسي مي رود ( يا به بدنه فلزي آي سي ) از دو طرف هيچ اهمي نبايد نشان دهد.

 تست لامپهاي الکتروني

اولا بايستي روي بدنه شيشه اي لامپ از داخل گرد سياه و يا سفيد نگرفته باشد و ثانيا دو پايه فيلامان به همديگر راه دهد (اهمي نشان دهد) که دو پايه فيلامان در لامپ 7 پايه،پايه هاي 3و 4 بوده،در لامپ 8 پايه،پايه هاي 1و 8 بوده در لامپ 9 پايه،پايه هاي 4و5 بوده،در لامپ 10 پايه،پايه هاي 5و6 بوده،در لامپ 12 پايه،پايه هاي 1و12(يا 1و6) مي باشد.

 تست فيوز روي مدار

دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو سر فيوز مي زنيم اگر صفر نشان داده سالم است (بهتر است فيوز در خارج مدار تست شود)

 تست مقاومت روي مدار

دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت در حاليکه دستگاه خاموش است مي زنيم چنانچه مقدار ديده شده با رنگ مقاومت مطابقت داشت مقاومت سالم است ولي تست مقاومت به وسيله اهمتر روي مدار دقيق نيست،و بايد حداقل يک پايه آن از مدار خارج شود،مي توان اهمتر را روي قسمت ولتاژ مستقيم قرار داد و يک فيش را به شاسي و فيش ديگر را به دو طرف مقاومت وصل نمود،چنانچه يک طرف ولتاژ ديده شد و طرف ديگر ولتاژ،نبود احتمالا مقاومت سوخته است ( البته ممکن است مقاومتي پر اهم باشد و يا مقاومتي باشد که يک سرش به شاسي رفته باشد که در اين صورت،يکسر مقاومت ولتاژ است و سر ديگر ولتاژ نيست.

 تست خازن روي مدار

تست خازن با اهمتر،حداقل بايد يک پايه خازن را خارج نموده و دو سر اهمتر را به دو سر خازن وصل نموده به طور کلي در مورد خازنهاي الکتروليتي عقربه اهمتر بايد رفت و برگشت کند و در بقيه خازنها در صورت سالمي عقربه اصلا نبايد حرکت کند.

 تست خازن متغير (واريابل) روي مدار

واريابل روي مدار تست نمي شود و بايستي پايه هاي آنرا در لحيم آزاد نمود و اهمتر را به دو پايه،دو پايه آن وصل نمود اگر عقربه حرکت نکند سالم است،معمولا به اين روش نمي شود واريابل را دقيق تست نمود و از روي عيبهاي دستگاه(به عنوان مثال راديو) مي توان به خرابي واريابل پي برد مثلا راديويي که در هنگام چرخاندن واريابل سوت مي کشد و يا خش خش ايجاد مي کند و يا در قسمتي از صفحه ،ايستگاهي را نمي گيرد و يا ايستگاهه را مخلوط مي کند و يا فقط يک ايستگاه را مي گيرد واريابلش خراب است.

 تست خازن متغير (واريابل) به طريقه ولتاژ گيري

اگر ولتاژ بيس ترانزيستور مخلوط کننده با تغيير واريابل، تغيير نمود واريابل سالم است

 نشتي خازنها

معمولا در بين خازنها،خازن الکتروليتي بيشتر خراب مي شود و نشتي پيدا مي کند يعني بايد يک حالت اتصالي کمي بين دو صفحه فلزي خازن از طريق عايق دو صفحه ايجاد مي شود و براي اينکه دقيقا متوجه شويم خازن نشتي دارد،يا نه بايستي از دستگاه خازن سنج استفاده کنيم.

 کدام خازنها بيشتر نشتي دار مي شوند؟

معمولا در دستگاههاي صوتي يا خازن صافي تغذيه نشتي دار مي شود و باعث بريده بريده دار شدن صدا مي شود و يا در پخش هاي اتوموبيل خازنهاي الکتروليتي بين طبقات پري آمپلي فاير و در راديوها خازن الکتروليتي سر راه بلندگو زياد نشتي دار مي شود و باعث پخش شدن صدا به صورت تو دماغي مي شود،که براي پيدا کردن خازن خراب مي توان پخش را روشن نموده يک خازن شيميايي برابر با خازنهاي مدار انتخاب نموده و از پشت مدار به دو سر تک تک خازنها موازي نمود. چنانچه در يک حالت عيب بر طرف شد همان خازن خراب است، در تلويزيونها بيشتر خازن صافي منبع تغذيه و خازنهاي طبقه افقي (خازن بوست) و خازن واقع در مسير تغذيه خروجي ويديو نشتي دار مي شود.

 علائم نشتي دار بودن خازنها چيست؟

معمولا اگر دستگاه براي مدتي روشن باشد،خازن داغ مي شود يا باد مي کند يا پلاستيک قسمت پايين خازن حالت نرمي خود را از دست داده و خشک شده است.

 تست سيم پيچ روي مدار

دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو سر سيم پيچ مي زنيم اگر حدود صفر اهم ديده شد سيم پيچ سالم است (بهتر است يک پايه سيم پيچ از مدار خارج شود)

 تست IF ، بوبين،چوک و ترانس روي مدار

اهمتر روي ضربدر يک باشد و دستگاه خاموش،پايه هاي طرف اوليه و ثانويه به هم صفر نشان ندهد ( در ترانس نيز هيچ کدام از پايه ها،نبايستي با بدنه فلزي ترانس صفر نشان دهد، صمنا پايه هاي طرف اوليه به هم و ثانويه به هم اهم کمي نشان دهد.)

 تست ديود روي مدار

اهمتر را روي رنج ضربدر يک قرار داده و از دو طرف به دو سر ديود مي زنيم اگر اهم ديده شده از دو طرف برابر بود (يعني از دو طرف عقربه حرکت نکرد،يا از دو طرف مساوي حرکت کرد) ديود سوخته و اگر اهم ديده شده از يک طرف بيشتر و از طرف ديگر کمتر بود ديود سالم است.

 تست تريستور روي مدار

ولتاژ بين آند و کاتد حدود يک ولت و ولتاژ بين گيت و کاتد حدود 0.7 ولت بايد باشد.

 تست ترانزيستور روي مدار

اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد و دستگاه خاموش،پايه بيس با اميتر و پايه بيس با کلکتور مانند دو ديود در نظر گرفته شود و همانطوريکه در مورد تست ديود در روي مدار قبلا گفته شد عمل شود يعني مقدار اهم بيس با دو پايه اميتر کلکتور از دو طرف اگر برابر باشد ترانزيستور خراب است و اگر پايه بيس با دو پايه اميتر و کلکتور از يک طرف اهمي نشان نداد سالم است و اگر پايه بيس با دو پايه اميتر و کلکتور از يک طرف اهم بيشتر و از يک طرف اهم کمتر نشان داد باز هم ترانزيستور سالم است.

در مورد ترانزيستور نوع FET،پايه گيت (G) به جاي پايه بيس و درين به جاي کلکتور و سورس به جاي اميتر در نظر گرفته شود و در مورد ترانزيستور نوع UJT پايه اميتر درز حکم پايه بيس و B2 به جاي کلکتور و B1 به جاي اميتر در نظر گرفته شود

 تست آي سي روي مدار

آن پايه اي که بيشترين ولتاژ را دارد در لحيم آزاد مي کنيم،اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد يک سر اهمتر را به پايه زده و سر ديگر اهمتر را به بدنه فلزي آي سي و يا به آن پايه که به شاسي رفته مي زنيم چنانچه صفر ديده شد آي سي از داخل اتصالي نموده است، البته آي سي به نوعهاي ديگر نيز خراب مي شود که با اهمتر مشخص نمي شود و بايد ولتاژگيري نمود.

نويسنده : رامين فريور

منبع: مدار سبز

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *